MyLightningDetection

Statistik

Nuvarande urladdningar

Blixtdata laddas ner varje minut från Blitzortung.org servrarna. Intervallet för beräkning av blixtar är 15 minuter.

RegionRegion:
  • Senast uppdaterad: 1.8 minuter sedan
  • Senaste upptäckta urladdning: 2019-08-23 23:08:23
  • Aktuell blixtintensitet: 131.3 blixtar per minut
Grafer: Blixtintensitet

Antal blixtar per månad och år

TidsintervallÅr och månad:

Alla blixtar

Graph över antalet blixtar från blixtspårningsnätverket respektive från station Ipswich

Grafer: Blixtar

Blixtar inom ett maxavstånd till stationen Ipswich

Samma som ovan men här är endast blixtar inom 50km från stationen Ipswich är inräknade.

Grafer: Blixtar