MyLightningDetection

Statistik

Nuvarande urladdningar

Blixtdata laddas ner varje minut från Blitzortung.org servrarna. Intervallet för beräkning av blixtar är 15 minuter.

RegionRegion:
  • Senast uppdaterad: 1.9 minuter sedan
  • Senaste upptäckta urladdning: 2017-12-17 02:23:13
  • Aktuell blixtintensitet: 2.5 blixtar per minut
Grafer: Blixtintensitet

Antal blixtar per månad och år

TidsintervallÅr och månad:

Alla blixtar

Graph över antalet blixtar från blixtspårningsnätverket respektive från station Ipswich

Grafer: Blixtar

Blixtar inom ett maxavstånd till stationen Ipswich

Samma som ovan men här är endast blixtar inom 50km från stationen Ipswich är inräknade.

Grafer: Blixtar